2Build

Technisch Ontwikkelaar Wonen Vast

Algemeen Introductie

2|BUILD heeft de opdracht tot het selecteren van een technisch projectontwikkelaar ten behoeve van de ontwikkeling van binnenstedelijke woningbouwplannen vaak in combinatie met overige functies zoals gebouwd parkeren. Het gaat hier om het verder brengen van een plan vanaf VO fase tot en met de verkrijging van de omgevingsvergunning en prijsovereenstemming met de betrokken (bouwteam) aannemer. Tevens wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij de directie voerende rol namens de ontwikkelaar vervuld tijdens de realisatiefase (bouwtoezicht uitgesloten). Het betreft een vaste positie bij een moderne toonaangevende ontwikkelaar actief in de Randstad.

Functie omschrijving Technisch Ontwikkelaar Wonen Vast

- Ontwikkelt projecten (financieel en technisch) ter realisatie van een optimaal projectresultaat/afzetbaarheid.
- Verzorgd uitvragen en contractering van bij de planuitwerking te betrekken adviseurs.
- Stuurt het ontwerpteam aan bestaande uit architect en overige (externe) adviseurs teneinde te komen tot een maakbaar en financieel haalbaar plan.
- Bewaakt de kritische ontwerpaspecten en ziet toe op inpassing van oplossingen die voldoen aan de normen en eisen conform het bouwbesluit.
- Bewaakt de financiële consequenties van (technische) oplossingen in relatie tot de financiële kaders die volgen uit de exploitatiegrondslagen en vastgestelde kostenbudgetten.
- Is onder aansturing van de regiodirectie verantwoordelijk voor de directievoering van projecten tijdens de realisatiefase (bewaking kwaliteit, financiën, tijd).
- Initiëren en coördineren van besprekingen met het ontwerp- en bouwteam, verzorgen van periodieke interne rapportages aan het managementteam.

Kennis en vaardigheden

- Opleiding minimaal HBO-niveau Bouwkunde, Civiele Techniek, Technische Bedrijfskunde of daarmee vergelijkbaar.
- Aanvullende opleiding(en) gericht op projectontwikkeling en/of installatietechniek is/zijn een pré.
- Ervaring met de procesbegeleiding van multidisciplinaire projecten.
- Ruime kennis t.a.v. bouwkundige- en installatietechnische ontwikkeling en hedendaagse toepassingen zoals WKO-installaties, zonne-energie installaties, circulaire toepassingen.
- Ruime ervaring met prijsvorming of kostentechnische beoordeling van de te kiezen bouwmethode.
- Minimaal 7-10 jaren ervaring opgedaan bij het uitvoerend bouwbedrijf of in de functie van projectmanager bij een bouwmanagement organisatie of als technisch ontwikkelaar bij een (woning)ontwikkelaar.
- Een energieke teamspeler, enthousiast, representatief en met een stevige persoonlijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

Onze opdrachtgever biedt een solide pakket van arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor de Bouw en Infra.
Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt het salarisniveau ingeschaald en maken een leaseauto, communicatiemiddelen en voordelige collectieve regelingen deel uit van het arbeidsvoorwaarden pakket.

Locatie

Utrecht/ Amsterdam

Publish date

11-04-2022

Contactpersoon

Frank van Eeuwen
T: +31 6 2246 5319
Bekijk alle vacatures
2Build gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.