2Build

Technisch Ontwerpmanager High End Leisure Projecten

Introductie

Onze extern opdrachtgever heeft per augustus 2021 behoefte aan een technisch ontwerpmanager ten behoeve van de technische ontwikkeling en realisatie van high-end leisure projecten op diverse locaties. De opdrachtgever is voornemens om hem/haar in te zetten vanf de fase opstelling van het P.V.A. en de consultatie van de bij het plan te betrekken extern adviseurs. De technisch ontwerpmanager is verantwoordelijk voor strategie en ontwerpproces van deze integrale Design & Construct projecten, aan- uitbesteding en bouwmanagement gedurende de realisatiefase. Doorlooptijd project ca. 2 jaar onder voorbehoud bestemminsplanwijziging en definitieve omgevingsvergunning.

Functie omschrijving Technisch Ontwerpmanager High End Leisure Projecten

- Stuurt het ontwerpproces en geeft leiding aan een team van intern- en extern adviseurs ter realisatie van een optimaal technisch- en financieel projectresultaat en duurzame en effectieve gebouwontwerpen;
- Initiëren en coördineren van besprekingen met het projectteam, stakeholders en de klant, verzorgen van periodieke interne rapportages aan het managementteam en externe rapportages aan stakeholders;
- Opereert tussen proces en technische inhoud;
- Beoordeelt technische uitgangspunten en stuurt met focus op technische maakbaarheid en uitvoeringsrisico;
- Contracteert adviseurs en co-creators;
- Initieert vooronderzoek van technisch- constructieve oplossingen, geeft testopdrachten en stuurt op kwaliteitseisen van mock-ups;
- Bewaakt het financiële investeringskader en werkt hiertoe nauw samen met de directie, inkooporganisatie en kostenkundige(n);
- Bereidt het besluitvormingsproces voor investeringscommissies voor en draagt bij aan onderhandelingen inzake deals met co-creators en (onder)aannemers;
- Is onder aansturing van de directie ontwikkeling verantwoordelijk voor het technisch UO en plan uitvoeringsdocumentatie;
- In samenwerking met JZ zorgdragen voor de benodigde juridische inkoop- en realisatiedocumenten w.o. technische specificaties en kwaliteit uitganspunten.

Kennis en vaardigheden

- Opleiding minimaal HBO-niveau Bouwkunde, Civiele Techniek, Technische Bedrijfskunde of daarmee vergelijkbaar;
- Specifieke werkervaring dan wel aanvullende opleiding(en) gericht op (technische) realisatie en uitvoeringstechniek zijn een pré;
- Ervaring met de procesbegeleiding van multidisciplinaire integrale projecten;
- Ervarin met Europese Aanbestedingsregels en toepassing van het regelment bij uitbesteding en gunning van (deel)opdrachten;
- Ruime kennis t.a.v. bouwkundige- en installatietechnische ontwikkeling van high-end leisure projecten zoals casino’s, hotels, theaters, musea of andere publieke utilitaire werken;
- Ruime ervaring met betrekking specifieke ontwerpeisen (semi) hoogbouw op constructief- en gevel technisch gebied;
- Kennis en ervaring in de toepassing en uitvoering van verschillende (prefab)bouwsystemen;
- Ruime ervaring in kostprijsbegrotingen op elementenbasis;
- Aantoonbare ervaring op het gebied van duurzame energie systemen en de implementatie ervan in het bouwkundig ontwerp;
- Ervaring met BREEAM gecertificeerd ontwerpen is een pré;
- Een teamspeler, energiek, enthousiast en met een stevige persoonlijkheid;
- Verbindend en mensgericht voor maximaal teamresultaat.

Opdrachtcondities

- Inleen vindt plaats op basis van Modelovereenkomst van Tussenkomst;
- De doorlooptijd wordt fasegewijs toegekend afhankelijk ruimtelijke procedurevoortgang en vergunningverlening;
- Kandidaten kunnen zich aanmelden middels een cv en een project/opdrachtreferentielijst waarop aantoonbare projectreferenties staan vermeld, schaal, functies en indicatie bouwsom als ook de binnen deze projecten vervulde rol;
- Kandidaten dienen tevens opgave te doen van een all-in uurtarief excl. BTW, waarin woon-werkverkeer, gebruik van eigen laptop, smartphone en eigen vervoer begrepen worden geacht;
- Werkkilometers worden vergoed á € 0,19/km excl. BTW;
- Kandidaat dient minimaal 24 en bij voorkeur 32 uur per week beschikbaar te zijn.

Locatie

Amsterdam/ Groningen

Publish date

03-11-2021

Contactpersoon

Frank van Eeuwen
T: +31 6 2246 5319
Bekijk alle vacatures
2Build gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.