2Build

INTERIM MANAGER REALISATIE Woningbouw

Bedrijfsprofiel

De opdrachtgever betreft een bouwonderneming die een toonaangevende positie bekleed in het Nederlandse Bouwlandschap. Voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers en gebruikers worden door deze regiovestiging voornamelijk woningbouwprojecten technisch uitontwikkeld en gerealiseerd. Tevens worden werken gerealiseerd met een multifunctioneel karakter. Opereren vanuit de klantvraag is leidend in zowel de marktbenadering als tijdens de voorbereiding en realisatie.
Ter ondersteuning van het huidige MT, is onze opdrachtgever per direct op zoek naar een ervaren bouwmanager met brede ervaring in zowel de voorbereiding als realisatie van projecten in uiteenlopende schaal en van technisch hoog niveau. (omzetgrootte van 5- 35 mio per project). Hij/zij heeft op managementniveau geopereerd en heeft aantoonbaar ervaring opgedaan op het terrein van algemene bedrijfsvoering. Gelet op de omvangrijke orderportefeuille van ruim 50 projecten in voorbereiding en uitvoering is behoefte aan sturing en kordate operationele besluitvorming ten behoeve van doelmatige en efficiente bedrijfsvoering. De interim manager neemt tevens tijdelijk zitting in het MT.

Functie omschrijving INTERIM MANAGER REALISATIE Woningbouw

Dagelijks leiding gevend aan de projectteams en ondersteunende afdelingen en betrokken bij besluitvorming en oplossen van procesmatige vraagstukken. Mede betrokken bij tactisch- en strategische besluitvorming betreffende inkoop, ontwerpkeuzes en uitvoeringsmethodieken. Mede sturend en besluitend ten aanzien van een efficiënte bedrijfsvoering en scherp acterend op uitvoerings-, financieel- en technisch risicomanagement. Op coachende- en verbindende wijze bijdragen aan een evenwichtige bedrijfsvoering en efficiente inzet van mensen en middelen.

Kennis en vaardigheden

- Meerjarige ervaring opgedaan in de uitoefening van productie gerelateerde (directie) functies;
- Ervaring met verschillende contractvormen w.o. D&B en UAV-gc;
- Ervaring in zowel utiliteits- als woningbouw;
- Voldoende bekend met de toepassing van BIM;
- Ervaring met de Lean-methode ter ondersteuning van de werkprocessen en beheersing van het project-/bedrijfsresultaat;
- Aantoonbaar affiniteit met ontwerpmanagement w.o. kostprijsbepaling, technische engineering en bouwmethodeanalyse;
- Affiniteit met bedrijfsvoering en algemeen management gerelateerde taken;
- Actuele kennis van innovaties binnen de sector;
- Leidingnemend;
- Initiatief;
- Resultaat gericht;
- Analytisch en procesgericht;
- Betrouwbaar en transparant;
- Organisatiesensitief;
- Visie en overtuigingskracht;
- Besluitvaardig.

Contractvoorwaarden

Duur van de inzet: 5-6 maanden met optie tot verlenging. Inzet bij voorkeur fulltime. Start: per direct na selectie en contractering.
Met de interim manager realisatie wordt door 2|BUILD een Model Overeenkomst Tussenkomst gesloten, voor de duur van het project en daarop volgende mogelijke verlengingsperioden. Opdrachtgever geeft de voorkeur aan het hanteren een all-in uurtarief excl. BTW, d.w.z. inclusief eigen vervoer woon-werkverkeer en voor de uitoefening van de functie benodigde communicatiemiddelen.
Het uurtarief wordt overeengekomen en vastgesteld in overleg met de kandidaat.

Locatie

Rotterdam

Contactpersoon

Frank van Eeuwen
T: +31 6 2246 5319
Bekijk alle vacatures