2Build

ADJUNCT DIRECTEUR Realisatie Woningbouw

Bedrijfsprofiel

De opdrachtgever betreft een bouwonderneming die een toonaangevende positie bekleed in het Nederlandse Bouwlandschap. Voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers en gebruikers worden door dit bedrijfsonderdeel, dat uit drie regiovestigingen bestaat, voornamelijk woningbouwprojecten technisch uitontwikkeld en gerealiseerd. Tevens worden werken gerealiseerd met een multifunctioneel karakter. Opereren vanuit de klantvraag is leidend in zowel de marktbenadering als tijdens de voorbereiding en realisatie.
Ter versterking van het huidige MT, is onze opdrachtgever per direct op zoek naar een ervaren bouwmanager met brede ervaring in zowel de voorbereiding als realisatie van projecten in uiteenlopende schaal en van technisch hoog niveau. (omzetgrootte van 5- 35 mio per project). Hij/zij heeft op managementniveau geopereerd en heeft aantoonbaar ervaring opgedaan op het terrein van (algemene) bedrijfsvoering. Gelet op de omvangrijke orderportefeuille in voorbereiding en uitvoering, is behoefte aan sturing en kordate operationele besluitvorming en sturing op drie lokale vestigingen. Het organisatie zwaartepunt qua schaal en werkzaamheden concentreert zich met name op de regio Rotterdam als belangrijk marktgebied. De functionaris heeft een aantoonbare trackrecord op het terrein van productie- en voorbereidingsmanagement in de woningbouw.

Functie omschrijving ADJUNCT DIRECTEUR Realisatie Woningbouw

Dagelijks leiding gevend aan de projectteams en ondersteunende afdelingen en betrokken bij besluitvorming en oplossen van procesmatige vraagstukken. Mede betrokken bij tactisch- en strategische besluitvorming betreffende inkoop, ontwerpkeuzes en uitvoeringsmethodieken. Mede sturend en besluitend ten aanzien van een efficiënte bedrijfsvoering en scherp acterend op uitvoerings-, financieel- en technisch risicomanagement. Op coachende- en verbindende wijze bijdragen aan een evenwichtige bedrijfsvoering en efficiente inzet van mensen en middelen. De functionaris heeft een aantoonbare trackrecord op het terrein van productie- en voorbereidingsmanagement in de woningbouw.

Kennis en vaardigheden

- Meerjarige ervaring opgedaan in de uitoefening van woningbouwgerelateerde functies als senior projectmanager, hoofd productie, bedrijfsleider of adjunct directeur;
- Ervaring met verschillende contractvormen w.o. D&B en UAV-gc;
- Ervaring in utiliteits- en woningbouw, met bij voorkeur het zwaartepunt in de woningbouw;
- Voldoende bekend met de toepassing van BIM;
- Ervaring met de Lean-methode ter ondersteuning van de werkprocessen en beheersing van het project-/bedrijfsresultaat;
- Aantoonbare ervaring met contractmanagement, technische engineering en bouwmethodeanalyse;
- Affiniteit met bedrijfsvoering en algemeen management gerelateerde taken;
- Actuele kennis van innovaties binnen de sector;
- Leidingnemend;
- Initiatief;
- Resultaat gericht;
- Analytisch en procesgericht;
- Betrouwbaar en transparant;
- Organisatiesensitief;
- Visie en overtuigingskracht;
- Besluitvaardig.

Arbeidsvoorwaarden

Onze opdrachtgever biedt een solide pakket van arbeidsvoorwaarden conform de CAO voor de Bouw en Infra.
Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt het salarisniveau ingeschaald en maken een leaseauto, communicatiemiddelen en voordelige collectieve regelingen deel uit van het arbeidsvoorwaarden pakket.

Locatie

Rotterdam Nieuwegein en Eindhoven

Publish date

06-03-2019

Contactpersoon

Frank van Eeuwen
T: +31 6 2246 5319
Bekijk alle vacatures
2Build gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.